SI je ove godine napravio sjajan potez posvetivši dio pažnje i početnicima u serijalu. Savjeti vašeg tima su sada jednostavniji, lakši za tumačiti i detaljniji u analizi. Ako niste sigurni kojeg igrača da stavite da igra, vaš tim će vam objasniti ko bi tu trebao da igra i zašto.

Leave a comment